Samtykkeerklæring for deltagelse

Velkommen til The 5 Week Challenge. The 5 Week Challenge er udarbejdet af Sport Danmark A/S (Sportmaster) i samarbejde med 7peaks Global ApS. Du skal læse og acceptere denne samtykkeerklæring, før du opretter dig som deltager i The 5 Week Challenge.

Din brug af denne tjeneste forudsætter, at du accepterer en række regler og brugerbetingelser, som vi redegør for herunder. Hvis du skulle finde noget i disse betingelser, som du ikke kan acceptere, skal du forlade sitet ved at lukke din browser. Hvis du vælger at forlade sitet, vil du ikke blive oprettet som deltager i The 5 Week Challenge.

Ved accept af disse brugerbetingelser og retningslinjer for behandling af persondata erklærer du, at The 5 Week Challenge, i overensstemmelse med gældende lovgivning, må behandle og opbevare dels en række persondata, som indtastes ved tilmelding, dels de sundhedsdata, som indberettes i forbindelse med sundhedstjekket samt evt. andre data, som du måtte afgive under selve kampagnen. Du kan læse vore retningslinjer og samtykkeerklæringen herunder. Når du har læst, skal du acceptere samtykkeerklæringen for at kunne oprette din The 5 Week Challenge profil.

Samtykke & Fortrolighed

The 5 Week Challenge ønsker at beskytte dit privatliv mest muligt og har derfor fastsat nogle retningslinjer for behandling af dine persondata, som du skal acceptere, inden du deltager i kampagnen.

Hvilke Persondata indsamles?

Når du tilmelder dig og benytter The 5 Week Challenge-app’en, sker der en registrering af navn, e-mail, alder, køn, arbejdsform, en række spørgsmål om aktuel livsstil (digitalt sundhedstjek), daglig rapportering af kost, motion, søvn og mentale vaner i form af pointindsamling (herefter tilsammen benævnt ”Persondata”), som du angiver, i en lukket database hos 7peals Global ApS. Disse Persondata gemmes fra det øjeblik, du melder dig ind. Vi forbeholder os ret til at kontakte dig (via mobil-notifikationer og e-mail) i forbindelse med din deltagelse i kampagnen.

Formålet med dataindsamling

Alle deltageres Persondata indgår på overordnet aggregeret (opsamlet) og anonymt niveau i statistik, tendensvurderinger og som baggrund for udarbejdelsen af en del af den motiverende kommunikation via nyhedsbreve, publicering af fagligt indhold og push notifikationer under kampagnen.

Disse samlede Persondata anonymiseres, aggregeres og benyttes alene med det formål, at holde flest mulige deltagere motiveret og for at kunne igangsætte yderligere relevante kampagner og aktiviteter, som kan hjælpe til at forebygge og behandle deltagernes wellbeing og basale life skills. Dine Persondata vil i disse tilfælde være anonymiseret.

Denne kampagne anvender den teknologi, der kaldes "cookies", der kan gemme dine login-oplysninger og andre data fra gang til gang, du besøger os. En cookie er en lille fil, som vi lægger på din computer. Dine oplysninger lagres i et sikret datamiljø beliggende i Danmark.

Du kan altid afvise eller slette eksisterende cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Se vejledning her: mineCookies.org/cookiehandtering/

Du skal være opmærksom på, at hvis du afviser cookies, er der visse funktioner og services i vores kampagne som du ikke kan bruge.

Al direkte kommunikation mellem dig og The 5 Week Challenge's supportpersonale og eksperter inden for emnerne kost, motion, trivsel og kampagnefunktionalitet lagres elektronisk, og supportpersonale og eksperter er alle underlagt tavshedspligt.

Det Juridiske Grundlag

Indsamling og behandling af dine Persondata sker på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens (EU Regulation 2016/679, ”GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra a.

Dine Persondata kan herudover alene opbevares og behandles til andre formål, når dette er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser (fx overførsel til domstole eller anklagemyndighed), hvis du har accepteret behandlingen, eller hvis behandlingen på anden måde er lovlig i henhold til gældende ret. Hvis vi behandler dine Persondata til et sådant andet formål, vil vi give dig yderligere oplysninger herom.

Dataansvarlig & Databehandlere

7peaks Global ApS, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Danmark, e-mail: [email protected] er dataansvarlig og er ansvarlig for datasikkerhed vedrørende de indsamlede Persondata i overensstemmelse med det nedenfor anførte formål.

The 5 Week Challenge benytter en række samarbejdspartnere, som er databehandlere i overensstemmelse med det anførte formål. 7peaks Global ApS har indgået databehandleraftaler med sine databehandlere, som sikrer beskyttelsen af dine Persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Se komplet liste over vores databehandlere under bilag 1 - Databehandlere

Med særlig tilladelse og hvis det er påkrævet ved lov, kan andre gives adgang til dine Persondata (fx offentlige myndigheder, domstole og andre offentlige instanser samt eksterne rådgivere og lignende).

Opbevaring af Persondata

7peaks Global ApS opbevarer dine oplysninger og dine Persondata helt fortroligt og ved sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. 7peaks Global ApS videregiver IKKE dine Persondata eller andre oplysninger til anden udenforstående tredjepart uden, at du udtrykkeligt har givet tilladelse til det. Dine Persondata opbevares, indtil du ikke længere er registreret som deltager i kampagnen. Senest 8 uger efter kampagnen slettes eller anonymiseres dine Persondata.

Dine rettigheder

Du kan til hver en tid kontakte 7peaks Global ApS via e-mail på [email protected] og få adgang til, få slettet eller få udleveret alle de Persondata, vi har registreret om dig og din deltagelse i kampagnen.

Klage

Ønsker du at klage over vores behandling af dine Persondata, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: [email protected]

Betaling

Du kan betale for din deltagelse med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.

Du kan betale for din deltagelse ved at købe en billet til kampagnen i din lokale Sportmaster butik, eller betale for din deltagelse via online betaling. I sidstnævnte tilfælde hæves der først fra dit betalingskort, når din profil er oprettet.

Fortrydelsesret

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Specielle vilkår for deltagelse i The 5 Week Challenge

Erstatter ikke lægelig rådgivning

De oplysninger og det indhold du har til rådighed under din deltagelse i The 5 Week Challenge er af general karakter og kan ikke anvendes som erstatning for rådgivning, undersøgelse eller behandling af en autoriseret læge. Indholdet må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Det er derfor af afgørende betydning, at du konsulterer en læge, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit eller pårørendes helbred.

Ansvarsfraskrivelse

Hverken 7peaks Global ApS, kampagnens partnere eller ansatte, vores forfattere, vores samarbejdspartnere eller andre leverandører af indhold til kampagnen, kan direkte eller indirekte gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer.

Rettigheder til materiale

Alle rettigheder til indhold på sitet tilhører 7peaks Global ApS eller vore partnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden skriftlig tilladelse.

Det er dog tilladt at printe materialet ud til egen ikke-forretningsmæssig brug, såfremt du ikke redigerer i materialet, ligesom du samtidig skal printe disse brugerbetingelser og vedhæfte dem, så der ikke er tvivl om betingelserne for brug af materialet over for alle, der måtte komme i berøring med det.

Etiske regler

7peaks Global ApS forbeholder sig ret til at fjerne materiale, der anses for at være upassende, stødende, fornærmende, injurierende, kvaksalverisk, indeholder reklame, udokumenteret, ulovligt, eller som på anden måde efter vores opfattelse strider mod god moral og etik. Tilsvarende forbeholder 7peaks Global ApS sig ret til at lukke/afvise adgangen for deltagere, som ikke lever op til disse krav og retningslinjer.

Ændringer af disse betingelser

7peaks Global ApS kan til enhver tid ændre i disse betingelser. Sker det, vil det kunne ses på denne side på websitet. Dine data er kun omfattet af og kan kun bruges i overensstemmelse med betingelserne, som de var udformet på det tidspunkt, hvor du accepterede betingelserne.

Kommercielle partnere

Dine Persondata, i form af kontaktinformation og købshistorik, deles med vores kommercielle partnere. Dette gør vi for at optimere vores kampagne og sikre os, at du bliver præsenteret for det indhold, som vi vurderer, er mest relevant for dig og for at kunne give dig de bedste resultater med The 5 Week Challenge.

Få en fuldstændig liste over vores partnere i bilag 2 – Kommercielle partnere.

Supportkontakt

Opleves der problemer med funktionerne i The 5 Week Challenge, kan henvendelse ske til [email protected].

Bilag 1 - Databehandlere

7peaks Global ApS

Adresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Danmark

Beskrivelse: 7peaks står for den daglige projektledelse af kampagnen samt tilhørende support.

Sport Danmark A/S (Sportmaster)

Adresse: Baltorpbakken 5, 2750 Ballerup, Danmark

Beskrivelse: Sportmaster er kampagnens afsender og kommercielle ejer.

Apple

Adresse: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

Beskrivelse: app-lanceringsplatform via Appstore.

Cloudflare

Adresse: 101 Townsend Street – San Francisco, CA 94107, USA

Beskrivelse: Cloudflare’s service benyttes til applikationssikkerhed ifm. firewall og kryptering.

Dropbox

Adresse: 333 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA

Beskrivelse: Deling af kampagnemateriale mellem personer tilknyttet kampagnesekretariatet.

Freshdesk

Adresse: 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo CA 94403, USA

Beskrivelse: Håndtering af supporthenvendelser. Generelt supportsystem.

Facebook

Adresse: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Beskrivelse: Udveksling af data ved profiloprettelse via facebook samt analyse af besøgsdata.

Google Suite/Analytics

Adresse: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Beskrivelse: Analyticplatform til besøgsstatistik samt app-lanceringsplatform via Google Play.

Mailchimp

Adresse: 1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, USA

Beskrivelse: Platform til distribution af nyhedsbreve.

Microsoft

Adresse: One Microsoft Way Redmond, WA 98052, USA

Beskrivelse: Dokument og mailudveksling for den korrespondance der ikke går via support.

One Signal

Adresse: 2194 Esperanca Ave, Santa Clara, CA 95054, USA

Beskrivelse: Håndtering af kommunikation mellem platform og deltagernes smartphone.

Slack

Adresse: 155 5th Street, 6th Floor – San Francisco, CA 94103, USA

Beskrivelse: Dialogplatform for kampagnesekretariat og eksperter.

Stripe

Adresse: 185 Berry Street, San Francisco, CA 94107, USA

Beskrivelse: Håndtering af betalinger der ikke går via appstore/google play.

XDC Gruppen

Adresse: Tigervej 27, 4600 Køge, Danmark

Beskrivelse: Dansk IT hostingcenter hvor alle data lagres. ISAE3402 revideret.


Bilag 2 - Kommercielle partnere

Sport Danmark A/S (Sportmaster)

7peaks Global ApS

SELECT Sport A/S

Garmin Nordic Denmark A/S

Kurhotel Skodsborg A/S

Fazer Danmark ApS (Froosh)